Voda je život.

Kdo jsme
Nadační fond Green Gate je účelovým sdružením majetku, který je používán k veřejně prospěšným a dobročinným účelům, s cílem podpořit společensky a hospodářsky užitečné projekty.

Green Gate svými aktivitami reaguje zejména na důsledky globální změny klimatu a změny ve využívání půdy, které drasticky sníží dostupnost podzemních vod. Green Gate se angažuje v ochraně ekosystémů a biologické rozmanitosti, v ochraně lesů, našich přirozených spojenců při snižování emisí CO2, ve snižování znečištění ovzdu ší, ve zlepšení kvality vody a půdy. Green Gate podporuje úsilí o zajištění udržitelného množství čisté vody pro lidi a životní prostředí.

Green Gate ve spolupráci s partnery z oblasti vědy a vzdělávání prosazuje trvalá řešení, která zajistí dostatek vody pro lidi, obnoví a udrží sladkovodní ekosystémy a zvýší odolnost vůči změně klimatu.
Jako nadační fond uskutečňujeme naše vize prostřednictvím přímého poskytování grantů, vlastní neziskovou činností a projekty.

grantové programy
Podporujeme komunitní a neziskové partnery při jejich užitečné činnosti.

Pomáháme poskytovatelům finančních prostředků propojit se s těmi nejlepšími aktivitami v oblasti ochrany životního prostřední se zaměřením zejména na sladkovodní ekosystémy.

Věříme, že dlouhodobé financování poskytuje příjemcům grantů stabilitu, která jim umožňuje soustředit se na jejich důležitou práci a pokračovat v inovacích.

Podporujeme projekty zaměřené na ochranu životního prostředí, sociální práci, sport, výchovu a volnočasové aktivity. Šíříme osvětu v oblasti životního prostředí se zaměřením na ochranu vody. Chceme podpořit zejména projekty zaměřené na vodu jako základní předpoklad života, ale nezapomínáme ani na její roli v relaxaci a poznání. Poskytujeme pomoc a podporu nejen finančními příspěvky, ale také odborným poradenstvím v oblasti právní, finanční a ekonomické pro projekty, které jsou v souladu s posláním a účelem Green Gate.

Nadační příspěvky nelze poskytovat členům správní rady, revizorovi, zaměstnancům fondu nebo zřizovateli. Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě kladného vyhodnocení žádosti, s úspěšným žadatelem se uzavírá smlouva.

formulář

V případě zájmu o nadační příspěvek prosím o vyplnění a odeslání následující formulářové žádosti:

  Identifikace žadatele

  Údaje o projektu/akci

  Odesláním formuláře žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou zcela pravdivé a úplné, že se seznámil s Pravidly pro poskytování nadačních příspěvků nadačním fondem Green Gate a s Pravidly pro ochranu osobních údajů.

  jak přispět
  Přispět může každý, jakoukoli částkou.

  Naše bankovní spojení: 2001823147/2010

  IBAN CZ9120100000002001823147
  BIC FIOBCZPPXXX
  Fio banka a.s.
  V celnici 1028/10, Praha 1, Česká republika

  Děkujeme za Váš dar!

  naši partneři
  Green Gate svými granty podporuje neobvyklé nebo jedinečné příležitosti, které řeší významné národní a mezinárodní problémy.

  Našimi partnery jsou neziskové organizace, korporace, veřejné i soukromé vzdělávací instituce, vědecké a výzkumné organizace i jednotlivci. Naše aktivity mají mezinárodní přesah.

  TELEFON: +420 224 932 058-9
  FAX: +420 224 932 060
  EMAIL: info@catrix.eu
  ADRESA: Ostrovní 30/126, 110 00 Praha 1, Česká republika

  kontakt

  Nadační fond GREEN GATE
  Roháčova 188/37, Žižkov, Praha 3
  Identifikační číslo: 091 57 395
  Fond je veden pod spisovou značkou N 1812 u Městského soudu v Praze.

  Zakladatelem fondu je CATRIX s.r.o., identifikační číslo: 062 55 621, se sídlem Tigridova 1498/15, Michle, Praha 4